Utsman bin Affan Menjadi Utusan ke Quraisy

Pada saat itu Rasulullah Saw ingin memperetegas kepada Quraisy bahwa maksud dan tujuan Beliau mengadakan perjalanan dan memasuki Mekah, bukan untuk berperang , tetapi untuk menunaikan umrah . Untuk itu beliau memanggil Abu Bakar Shiddiq dan hendak mengutusnya kepada orang-orang Quraisy. Tetapi, Abu Bakar menyatakan keberatanya dengan mengatakan ,”Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki sanak kelurga dari Bani Ka’ab di Mekah sehingga tidak ada yang marah jika aku disakiti. Lebih baik kirimkanlah Utsman , disana terdapat keluarganya dan dia akan menyampaikan apa yang engkau kehendaki.”

Maka beliau memanggil Utsman bin Affan dan menugaskannya untuk menjadi utusan menemui Quraisy,beliau berkata ,”Sampaikan kepada mereka bahwa kita tidak menginginkan peperangan,tetepi kita hendak menunaikan umrah.Serulah mereka kepada islam.”beliau juga memerintahkan agar Utsman menemui beberapa orang yang telah beriman diMekah agar menyampaikan kabar gembira kepada mereka tentang kedatangan kaum Muslimin dan tentang datangnya kemenangan.

Sebab Allah akan memenangkan agama mereka di Mekah sehingga setiap orang di sana akan ikut beriman.

Utsman pun berangakat hingga tiba di Baldah diman sekumpulan orang-orang Quraisy berada di sana. Merekan bertanya, “hendak kemana engkau?”

“Rasulullah mengutusku untuk ini dan itu,”jawab Utsman.

Mereka berkata lagi, “Kami akan mendengarakn apa yang engkau katakana. Lakukan apa keperluan sekarang.” Lalu, Aban bin Sa’id al-Ash menyambut kedatangannya, menyiapkan kuda,dan menyuruh Utsman untuk menaiki punggung kuda itu. Aban memberikan jaminan keamanan kepada Utsman serta mengawalnya sehingga tiba di Mekah. Dia menyampaikan Duta ini kapada orang-orang Quraisy.

Sebenarnya mereka menawarkan kepada Utsman untuk melaksanakan Thawaf di Ka’bah,tetapi Utsman menolaknya. Dia tidak akan thawaf sebelum Rasulullah Saw, Thawaf.

Disadur :Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfury,2007,Shahih Sirah Nabawiyah;JABAL.

Nama: Hayinun Mutmainah

NPM :1702040030

Kelas :ESY 1 D

Yang Tak Kalah Menarik

Written by 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *