TRADISI KEUNIKAN DALAM AGAMA ISLAM YANG ADA DISEKITAR KITA

  1. YASINAN

Disekitar daerah rumah saya ada dua pendapat tentang hukum yasian diperbolehkan atau tidak. Dalam hal ini jika keluarga rumah duka menyediakan makanan dengan maksud bersedekah maka hal itu sunnah, apabila diniatkan pahala sedekahnya untuk mayit. Tetapi jika niatnya untuk memberikan jamuan khusus atau hidangan khusus untuk mendatangkan orang banyak itu hukumnya makruh.

Yasinan merupakan tradisi orang NU sedangkan orang muhammadiyah tidak membolehkan tradisi yasinan dikarenakan yasinan mendo’a kan orang yang sudah meninggal jadi tidak boleh mendoakan orang meninggal secara beramai-ramai, kenapa muhammadiyah tidak melakukannya karna doa yang dikabulkan hanya boleh dari seorang anak kandung sendiri jadi tidak boleh menggunakan tradisi. Tetepi menurut saya yasinan tidak apa-apa jika yasinan itu dilakukan untuk mendo’a kan si orang meninggal dan niatnya bersedekah.

 

  1. MALAM SURA

Tradisi unik pada malam sura pada zaman dulu diderah saya yaitu melakukan kenduri(membagi berkat) yang dilakukan di perempatan jalan dan berdoa bersama yang diikuti semua kalangan dewasa maupun anak kecil. Tradisi ini dilaksanakan dari setelah habis isya’ sampai dengan selesai.

  1. PENGAJIAN

Tradisi selanjutnya yaitu pengajian yang dilaksanakan oleh ibu-ibu setiap malam selasa di daerah tempat saya yang bertujuan agar lebih dekat sesama umat muslim dan menjalin silatuhrahmi. Acara tersebut selalu bergilir setiap rumah pada malam selasa. Setiap selesai pengajian slalu dihidangkan makanan ringan dirumah tersebut.

 

Itulah tradisi-tradis yang ada di daerah sekitar saya.

 

YESINTA

1602100207

Mahasiswi Semester 1 Kelas B Prodi S1 Perbankan Syariah IAIN METRO

 

 

Yang Tak Kalah Menarik

Written by 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *